Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогічна майстерність» є формування у майбутніх учителів потреби професійно займатися самовихованням, адаптуватися до педагогічної професії, самовдосконалюватися, проявляти свій індивідуальний творчий потенціал у навчально-виховній діяльності.

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Педагогічна майстерність» є:

·      сформувати у студентів поняття про педагогічну майстерність і творчість, їх роль та функції в постійному професійному самовдосконаленню особистості вчителя;

·      створити умови для опанування студентами механізмів розвитку особистісного потенціалу для розв’язання навчально-виховних проблем, для оволодіння елементами педагогічної техніки;

·      ознайомити з основними напрямами педагогічної творчості, системою роботи педагогів-новаторів, передовим педагогічним досвідом сучасних вчителів;

·      передати студентам досвід участі в групових та індивідуальних формах організації педагогічної діяльності, навчити їх вступати у навчально-виховний діалог, дискусію; проводити рольові та ділові ігри, педагогічне моделювання, організовувати самовиховання та індивідуальну роботу;

·      узагальнювати, розширяти знання, вміння, навички студентів з психолого-педагогічних основ професійної діяльності, формувати професійну культуру, вчити створювати особисту програму неперервної самоосвіти й вдосконалення.