Метою викладання навчальної дисципліни «Організація та режисура виховних заходів» є отримання студентами практичних умінь і навичок для організації та проведення виховних заходів серед учнівської та студентської молоді.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація та режисура виховних заходів» є:

·      сформувати у студентів загальне уявлення про виховні заходи як складової частини соціальної сфери життєдіяльності людини;

·      ознайомити зі змістом підготовки та створенням сценарію масових виховних заходів;

·      показати особливості режисерсько-постановчої діяльності;

·      ознайомити постановки видовищної, ігрової, ярмарочної частин програми фольклорного свята;

·      сприяти формуванню професійної режисерсько-постановчої активності.