Метою викладання навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти» є: розкрити теоретико-методологічні, нормативно-правові та організаційно-методичні засади інклюзивної освіти; сформувати у майбутніх соціальних педагогів готовність до здійснення професійної діяльності в інклюзивному освітньому просторі.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи інклюзивної освіти» є:

  • сформувати у здобувачів вищої освіти систему знань про теоретико-методологічні, нормативно-правові засади інклюзивної освіти, методику роботи з дітьми з особливими потребами в інклюзивному закладі освіти;
  •  ознайомити з досвідом запровадження інклюзивної освіти в зарубіжних країнах;
  • сформувати вміння використовувати ефективні стратегії взаємодії з різнопрофільними фахівцями та батьками дітей з особливими потребами; розробляти індивідуальну програму розвитку та індивідуальний навчальний план для дітей з особливими освітніми потребами на основі визначення їхніх потреб та нозології; реалізовувати підходи диференційованого викладання та оцінювання навчальних досягнень та розвитку дітей з особливими освітніми потребами;
  • сформувати навички командної роботи при навчанні та вихованні дітей з особливими потребами;
  • виховувати культуру професійної поведінки, спілкування; відповідальність;
  • розвивати емпатійність, педагогічну інтуїцію.