Метою викладання навчальної дисципліни «Практикум розв’язування конкурсних задач математики» є ознайомлення майбутніх учителів математики з різноманітними нестандартними (оригінальними) методами розв’язування конкурсних задач із математики.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Практикум розв’язування конкурсних задач математики» є

-          розкриття місця та ролі елементарної і вищої математики при розв’язуванні конкурсних задач із математики;

-          забезпечення ґрунтовного вивчення здобувачами першого рівня вищої освіти основних понять, фактів і методів елементарної математики, що є необхідними  для застосування в фаховій діяльності учителя математики при підготовці учнів до різноманітних математичних змагань;

-          формування навичок застосування отриманих знань у подальшому навчанні та професійній діяльності.