Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Додаткові розділи математики» є систематизація, розширення та поглиблення знань з елементарної та вищої математики; формування загальних та фахових компетентностей майбутніх учителів фізики.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Додаткові розділи математики» є систематизація теоретичних відомостей та способів розв’язування математичних задач; формування вмінь розв’язувати типові і нестандартні задачі; навчання співвідношенню набутих теоретичних знань з математики із іншими навчальними дисциплінами та практичними потребами майбутньої фахової діяльності; розвиток творчих здібностей та математичної культури майбутніх учителів фізики.