Мета курсу – розширення знань студентів із планування та організації освітнього процесу заступником директора з навчально-виховної роботи (НВР) в початковій школі.

1.2. Завдання курсу:

1. Формування провесно-орієнтованого управління, адміністративного мислення,вміння розуміти й аналізувати проблеми розвитку початкової школи.

2. Засвоєння базових знань про сутність адміністративної роботи, управління, визначення ролі заступника директора з НВР в початковій школі як менеджера.

3. Засвоєння суті, змісту, ролі, особливостей, принципів, видів, методів планування в управлінні початковою школою.

4. Розвиток техніки внутрішньошкільного контролю в початковій школі.

5. Засвоєння суті, мети, завдання, принципів, функцій, основних базових дефініцій, потенціалу моніторингу якістю освіти та виховання в початковій школі.

6. Формування культури документування і документообігу в початковій школі.