Мета курсу «Сучасні технології навчання мистецької освітньої галузі в початковій школі»: у процесі сприймання і інтерпретації творів мистецтва, практичної художньо-творчої діяльності формувати у студентів комплекс ключових, міжпредметних естетичних і предметних мистецьких компетентностей, що  забезпечать здатність до художньо-творчої самореалізації особистості.

Завдання вивчення дисципліни

Основними завданнями вивчення дисципліни "Сучасні технології навчання мистецької освітньої галузі в початковій школі" є: цілеспрямоване і систематизоване формування навичок естетичного сприймання та оцінної діяльності; стимулювання та актуалізація творчого потенціалу й удосконалення практичних знань, умінь і навичок в галузі різних видів мистецтва: