Метою курсу "Оргаізація діяльності державних та спеціалізованих служб" є

розкриття теоретико-прикладнтх основ діяльності різних соціальних служб, спрямованих на соціальну підтримку населення України; обґрунтувати зміст провідних напрямів фахової соціальної роботи з представниками різних соціальних груп; ознайомити здобувачів вищої освіти з організацією діяльності різних структур, підрозділів системи соціальних служб України, фахової допомоги клієнтам; сформувати особистісно-професійні якості соціального працівника.

Завдання курсу:

сформувати цінніснео уявлення, системи теоретичних знань та прикладних вмінь щодо змісту соціальної роботи і професійної діяльності; 

обґрунтувати провідні напрями професійної соціальної роботи, інструментарію, спрямовані на педагогізацію середовища та створення оптимальних умов для соціалізації молодого покоління; 

опанувати конкретні моделі, методи і технології забезпечення взаємодії клієнтів та організації соціальної роботи.