Метою курсу "Менеджмент та етика соціальної роботи" є формування у майбутніх соціальних працівників системи спеціальних знань щодо теоретичних основ менеджменту та етики соціальної роботи та сприяти розвитку у майбутніх соціальних працівників професійної морально-етичної свідомості та основ менеджменту соціальної сфери.

Завдання курсу:

  • розкрити сутність та зміст процесу менеджменту соціальної роботи та основних морально-етичних проблем у соціальній роботі та ознайомити із загальними підходами та можливими методами їх розв’язання; 
  • ознайомити здобувачів вищої освіти з методами, формами та функціями менеджменту соціальної роботи;
  • ознайомити майбутніх соціальних працівників з етичними принципами і стандартами діяльності соціального працівника, що зафіксовані у відповідних документах; 
  • підготувати майбутніх фахівців із соціальної роботи до управлінської діяльності, розробки стратегічних та тактичних планів у контексті етичної складової фахової діяльності.