Метою викладання навчальної дисципліни “Формування соціально-активної позиції учнівської молоді” є оволодіння майбутніми соціальними працівниками технологією формування соціально-активної позиції учнівської молоді.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Формування соціально-активної позиції учнівської молоді” є розкриття факторів та етапів розвитку соціальної активності особистості; ознайомлення здобувачів вищої освіти з методикою формування соціально-активної позиції; оволодіння вміннями, необхідними для соціальної роботи з формування соціально-активної позиції учнівської молоді.