Метою викладання навчальної дисципліни Організація і методика проведення тренінгу в соціальній роботі є оволодіння здобувачами вищої освіти теоретичними знаннями щодо організації та проведення тренінгу, опанування системою тренерських навичок.
Основними завданнями вивчення дисципліни Організація і методика проведення тренінгу в соціальній роботі є ознайомлення здобувачів вищої освіти зі специфікою конструювання і підготовки тренінгу, методикою організації групової взаємодії, тренінговими методами, технологією проведення тренінгу; вироблення навичок планування тренінгової програми, користування категорійно-понятійним апаратом із даного курсу; розвиток тренерських компетенцій щодо супроводу тренінгової діяльності; відпрацювання вміння самостійного ведення тренінгів; формування у здобувачів вищої освіти внутрішньої професійної мотивації, навичок професійного спілкування.