Метою викладання навчальної дисципліни «Формування гендерної культури» є надання здобувачам вищої освіти необхідних знань з гендерної проблематики, розвиток професійної компетентності у сфері формування гендерної культури молоді.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Формування гендерної культури» є ознайомлення здобувачів вищої освіти із сучасним станом гендерної проблематики у суспільстві; формування гендерної свідомості, вільної від статево-рольових стереотипів; розвиток вміння застосовувати гендерний підхід до аналізу конфліктних ситуацій, що виникають у повсякденному житті та професійній діяльності, відстоювати власні права, уникаючи гендерної дискримінації.