Метою викладання навчальної дисципліни «Формування здорового способу життя дітей та молоді» є забезпечення оволодіння здобувачами вищої освіти системою теоретичних знань, практичних умінь та навичок, необхідних для здійснення соціальної роботи з формування здорового способу життя дітей та молоді.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Формування здорового способу життя дітей та молоді» є ознайомлення здобувачів вищої освіти з теоретичними засадами здорового способу життя, методикою формування превентивних знань та популяризації альтернативних форм життя серед дітей та молоді; формування у майбутніх фахівців свідомого ставлення щодо збереження та зміцнення власного здоров’я.