Метою курсу "Пофесійні комунікації"є отримання здобувачами вищої освіти теоретичних знань, а також отримання необхідних практичних навичок з проблем ділових комунікацій у діяльності фахівців соціальної сфери. 

Завдання курсу: 

  •  вивчення основних теоретичних складових процесу ділової комунікації у менеджменті; 
  •  отримання практичних навиків ділової комунікацї; 
  •  вміння самостійно орієнтуватися в науковій літературі по курсу.