Метою викладання навчальної дисципліни «Вибрані питання шкільного курсу математики» є систематизація, розширення та поглиблення знань зі шкільного курсу математики; формування загальних та фахових компетентностей майбутніх учителів математики.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Вибрані питання шкільного курсу математики» є систематизація теоретичних відомостей та способів розв’язування задач шкільного курсу математики; формування вмінь розв’язувати типові і нестандартні задачі; навчання співвідношенню набутих теоретичних знань зі шкільного курсу математики з іншими навчальними дисциплінами та практичними потребами майбутньої фахової діяльності; розвиток творчих здібностей та математичної культури майбутніх учителів математики.