Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Історія шкільного підручника математики» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціальності «014 Середня освіта (Математика)».

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є дослідження процесу виникнення та розвитку шкільного підручника математики.

 Міждисциплінарні зв’язки: історія шкільного підручникаматематик тісно зв’язана з історією математики та методики викладання математики, загальною історією виникнення та розвитку людства, філософією, педагогікою тощо.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Історія шкільного підручника математики як частина загальної теорії шкільної навчальної літератури.

Змістовий модуль 2. Найвідоміші навчальні математичні тексти світу(від перших цивілізацій та середньовіччя).

Змістовий модуль 3. Навчальна література з математики на території України (ІХ-ХХст.).

Змістовий модуль 4. Розвиток вітчизняної навчальної літератури (20-ті роки ХХ століття – ХХІ століття)