Метою викладання навчальної дисципліни «Додаткові курси та позакласна робота з математики» є формування
методичних знань студентів щодо організації та проведення додаткових курсів та
позакласної роботи з математики в основній та старшій школі, загальних та
фахових компетентностей майбутніх учителів математики.
 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Додаткові курси та позакласна робота з математики» є:
- поглиблення знань студентів щодо ролі та завдань додаткових курсів та позакласної роботи з математики в умовах диференціації навчання;
-розкриття основних принципів організації навчання з додаткових курсів та позакласної роботи з математики та методики їх проведення;
-формування здатності аналізувати, систематизувати та оцінювати навчально-методичну інформацію для використання її в організації навчання додаткових курсів та проведення позакласної роботи з математики;
-формування здатності розробляти відповідне навчально-методичне забезпечення.