Метою викладання навчальної дисципліни «Вступний курс математики» є формування базових знань з елементарної алгебри, теорії функцій і математичної логіки; розвиток умінь застосовувати ці знання на практиці та використовувати їх при побудові траєкторії професійного самовдосконалення.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Вступний курс математики» є систематизація й узагальнення знань здобувачів першого рівня вищої освіти з елементарної алгебри та теорії функцій; доповнення знань новими фактами, що є необхідними для подальшого вивчення математичних дисциплін; розвиток умінь самостійної роботи з навчальними джерелами та набуття досвіду самоосвіти.