Мета викладання навчальної дисципліни «Методика навчання історії педагогіки у закладах вищої освіти у закладах вищої освіти у закладах вищої освіти» – допомогти майбутньому викладачу педагогіки опанувати проблеми вузівської методики навчання історії педагогіки у закладах вищої освіти, визначити її особливості, актуалізувати розвиток професійно необхідних особистих дидактичних здібностей та вмінь.

 

Основні завдання курсу:  

·        підготувати майбутніх фахівців до педагогічної діяльності в умовах реформування сучасної освіти, реалізації концепцій технологічної освіти в Україні;

·        ознайомити магістрантів з особливостями загальної методики організації навчання у ЗВО з урахуванням специфіки викладання навчальної дисципліни «Історія педагогіки»;

·        забезпечити засвоєння магістрантами системи теоретичних знань і професійних умінь, які допоможуть їм викладати навчальну дисципліну «Історія педагогіки»: ознайомити із сучасними інноваційними підходами вітчизняних і зарубіжних науковців до організації навчально-пізнавального процесу у вищій школі як у цілому, так і окремих його структурних елементів; формування вмінь і навичок щодо підготовки та проведення лекційних, семінарських та практичних занять зі студентами, що вивчають історію педагогіки; допомога у формуванні методичної майстерності педагогічної техніки майбутнього викладача, його комунікативних здібностей, умінь та навичок індивідуального і колективного спілкування зі студентами;

·       сформувати професійно значущі вміння й навички щодо вирішення головних проблем організації та методики діагностики навчально-пізнавальної діяльності студентів, керівництва їх науково-дослідницькою роботою.