Метою викладання навчальної дисципліни «Історія педагогіки» є сприяння становленню професійної компетентності майбутнього учителя історії шляхом ознайомлення з педагогічною спадщиною минулого.

Програма побудована в традиційному сприйманні золотого фонду педагогічної спадщини.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія педагогіки» є:

·        забезпечення концептуального розуміння студентами проблем історії педагогіки;

·        вироблення у майбутнього вчителя уяви про цілісний історико-педагогічний процес розвитку людської думки незалежно від епох, регіонів, соціальних структур;

·        забезпечення розкриття діалектики відповідності і новаторства в розвитку теорії і практики школи, відродження принципів освіти;

·        ознайомлення з вагомим внеском українського народу, щедро обдарованого просвітницькими і педагогічними  талантами (Ю. Дрогобич, І. Борецький, П. Могила, Ф. Прокопович, І. Гізель, Г. Сковорода, К. Ушинський, М. Драгоманов, М. Грушевський, С. Русова, В. Сухомлинський, А. Макаренко та ін.), у світову скарбницю виховної мудрості;

·        набуття навичок і вмінь здійснення аналізу історичних і сучасних підходів до змісту виховання та навчання в зарубіжній та вітчизняній педагогіці;

·        самостійно організовувати пошук в галузі історико-педагогічних  та педагогічно-краєзнавчих знань;

·        формування у студентів професійних та особистісних компетентностей щодо теоретичної та практичної підготовки вчителя хореографії;

·        формування у студентів педагогічного мислення на основі засвоєння просвітницьких ідей;

·        виховання особистих якостей майбутнього вчителя хореографії, розвиток його мотиваційного потенціалу, прагнення до самовдосконалення.

 

Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми: