Метою викладання навчальної дисципліни «Історія педагогіки» є розгляд історико-педагогічного процесу в Україні з позицій цілісного концептуального підходу у контексті розвитку світового культурно-освітнього процесу.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія педагогіки» є:

- формування у студентів знання про основні шляхи та закономірності розвитку виховання, школи і педагогічної думки у різні історичні періоди;

- формування у студентів системи знань про світовий історико-педагогічний процес та про місце української педагогіки в ньому;

- формування уміння застосовувати кращі здобутки педагогічної мудрості українського й інших народів у своїй майбутній професійній діяльності;

- виховання любові до педагогічної професії, формування ідеалу вчителя на основі яскравих прикладів життя відомих педагогів (Коменський, Песталоцці, Ушинський, Макаренко тощо) і формування основ педагогічної майстерності;

- формування самостійного історико-педагогічного мислення (навчити бачити і розуміти закономірності розвитку педагогічних категорій);

- формування критичного ставлення до педагогічної спадщини минулого, що буде утримувати майбутнього педагога від консерватизму і рутини, а також від псевдоноваторства в учительській роботі;

- формування вміння користуватися методами ретроспективного аналізу історико-педагогічних явищ і фактів;

- розширення професійного світогляду, збагачення духовної культури майбутніх педагогів.