Метою навчальної дисципліни “Сенсорний розвиток молодшого школяра” є забезпечення засвоєння студентами теоретичних основ удосконалення чуттєвих процесів учнів, формування вмінь застосовувати отримані знання в практиці навчання школярів перцепції; розвиток у студентів критичного педагогічного мислення; виховання професійно значущих якостей майбутніх фахівців.

Завдання вивчення дисципліни Сенсорний розвиток молодшого школяра:

Ø сформувати поняття про сенсорний розвиток дитячої особистості та сенсорне вміння як його специфічну одиницю;

Ø ознайомити з ґенезою проблеми вдосконалення чуттєвої сфери дітей і учнів у зарубіжній та вітчизняній дидактичній думці;

Ø розкрити сенсорно-розвивальний потенціал сучасної початкової освіти.