Метою викладання навчальної дисципліни «Конкурентоспроможність бізнесу» є озброєння студен­тів основами методики управління витратами, що сприятиме розвитку їхнього творчого мислення, оптимальній організації розумової діяльності.