Мета практики за профілем майбутньої роботи полягає у розвитку педагогічних здібностей студентів-практикантів, які складають основу педагогічної майстерності учителя фізичної культури та стимулюванні інтересу студентів до науково-дослідної роботи в галузі фізичного виховання.

Завдання практики за профілем майбутньої роботи:

–   сприяти формуванню   інтересу до майбутньої професійної діяльності;

–  ознайомити з формами організації фізкультурно-оздоровчої і спортивно- масової роботи в загальноосвітній школі на сучасному етапі;

–   сформувати у студентів уявлення про структуру майбутньої професійної діяльності;

–    закріпити теоретичні знання, отримані в процесі вивчення професійно- орієнтованих навчальних дисциплін;

–  ознайомити з функціями учителя фізичної культури;

–    набуття студентами навичок ведення облікової та звітної документації з фізичного виховання в школі;

–       сприяти формуванню у студентів-практикантів навичок: спостерігати, порівнювати, аналізувати і систематизувати навчальні матеріали на уроках фізичної культури;

–       формувати професійні вміння з виховання гармонійно розвинутої особистості засобами фізичної культури.