Метою навчальної дисципліни Фізична культура у Новій українській школіє озброєння здобувачів вищої освіти знаннями про особливості проведення уроків фізичної культури у закладах загальної середньої освіти в умовах НУШ та основи методики їх побудови; озброєння практичними навичками та вміннями, необхідними для викладання фізичної культури.

Основним завданням навчальної дисципліни “Фізична культура у Новій українській школі” є формування у здобувачів вищої освіти знань, умінь та навичок, необхідних для:

- реалізації вимог Нової української школи у процесі фізичного виховання;

- організації та проведення уроків фізичної культури у закладах загальної середньої освіти в умовах Нової української школи;

-  планування змісту сучасних уроків фізичної культури;

- формування комплексу вмінь і навичок щодо застосування сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій у освітньому процесі з фізичної культури в контексті НУШ;

- сприяння всебічному гармонійному розвитку учнів, укріпленню їх здоров’я у процесі фізичного виховання;

- забезпечення безпеки на уроках фізичної культури.