Програма атестаційного екзамену, перелік питань з української мови та літератури для випускного курсу бакалаврів.