ПРОГРАМА

Комплексного атестаційного екзамену

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

 

Галузь знань:

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність:

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Освітньо-професійна програма:

«Біологія та здоров'я людини. Фізична реабілітація»