Освітня програма: Фізична терапія, ерготерапія у травматології та ортопедії
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень
Курс, група: 3 курс, 3ФТЕ

Викладач: Віталій Миколайович Осіпов, к.н.фвс, доцент