Метою навчальної дисципліни «Проектування та розробка локальних мереж» є формування загальних та професійних компетентностей, необхідних для раціонального використання засобів сучасних локальних комп’ютерних мереж у ході розв’язання різного виду завдань практичної професійної діяльності; ознайомити студентів з складовими частинами та типами локальних комп’ютерних мереж та відповідним програмним забезпеченням.