Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Навчальна практика з англійської мови і літератури» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська). Болгарська мова» підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 014 Освіта / Педагогіка, спеціальності 014.021 англійська мова і література.