Мета викладання навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології» – формування цифрової компетентності здобувачів вищої освіти щодо використання сучасного прикладного програмного забезпечення та цифрових інструментів у професійній діяльності та для організації персонального інформаційного середовища.

Завдання навчальної дисципліни: набуття знань про сучасний стан і основні напрями розвитку комп’ютерної техніки та програмного забезпечення; ознайомлення з сучасними цифровими інструментами та можливостями їх застосування в професійній діяльності; формування вмінь працювати з сучасним програмним забезпеченням для створення й обробки текстової, табличної, графічної інформації для розв’язання різних професійних задач; формування навичок роботи із засобами online-комунікації.