Метою викладання навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» є  дати  здобувачам вищої освіти основи фахової підготовки із зарубіжної літератури, розкрити її естетичну цінність в історичному розрізі, показати розвиток літературно-естетичної думки, формувати навички аналізу художнього твору, естетичний смак.

Програмою передбачено:

-аналіз етапів літературного розвитку і творчості найвагоміших письменників;

 -вивчення закономірностей взаємодії загальних тенденцій, національного і особистого в літературному процесі; 

-засвоєння теоретичних знань у межах вивчення питань формування літературних жанрів, еволюції художньої форми. 

На лекціях та практичних заняттях формуються вміння та навички аналізу художнього твору, самостійної роботи з тієї чи іншої теми.