Мета навчальної дисципліни: викладання навчальної дисципліни «Механотерапія» є ознайомлення студентів з особливостями використанням спеціальних апаратів та тренажерів в оздоровчо-рекреаційних і лікувальних цілях. Навчити студентів відновлювати або компенсувати втрачені здібності за допомогою механотерапії у комплексному відновлені.

Завдання навчальної дисципліни:

Методичні: дати теоретичні знання про походження, оздоровчий вплив спеціальних апаратів і тренажерів; дати знання щодо застережень під час роботи з тренажерами; обґрунтувати застосування механотерапії при різних нозологіях, особливості  індивідуального підбору апаратів, механізм їх дії на організм людини.

Практичні: навчити студентів правильному підбору та особливостям планування занять з механотерапії; опанувати технікою роботи на апаратах та тренажерах; навчити проводити заняття з механотерапії для людей з різними нозологіями, віковими та індивідуальними особливостями; вміти визначати раціональний зміст й обсяг рухової активності, проводити контроль за оздоровчим ефектом занять.