Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і технологія педагогічної системи М.Монтессорі» є ознайомлення здобувачів освіти з ключовими положеннями та особливостями педагогічної технології М.Монтессорі, використання її педагогічної системи в роботі з дітьми дошкільного віку.