Мета навчальної дисципліни: розглянути особливості методу та місця лікувальної фізичної культури у медичній реабілітації, механізми лікувальної дії фізичних вправ на організм людини, ознайомитися з формами та методами лікувальної фізкультури, методичними принципами призначення лікувальної фізичної культури для різних верств населення.

Завдання навчальної дисципліни:

1. Формування в студентів сучасного уявлення про методику лікувальних фізичних факторів;

2. Розвиток розуміння студентами причинно-наслідкових зв’язків між різноманітними фізіологічними процесами і заняттям фізичними вправами;

3. Надання знань закономірностей фізичного розвитку та процесу фізичної реабілітації;

4. Формування знань про особливості фізичного розвитку різних верств населення та найпоширеніші захворювання серед цих категорій;

5. Сприяти формуванню вміння добирати засобі лікувальної фізичної культури та фітнесу для різних категорій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

мету, функції та структуру ЛФК;

форми, методи, основні методичні принципи застосування ЛФК;

технології оцінювання рівня рухової активності людини;

технологічні засади кондиційного тренування;

знати особливості складання комплексів ЛФК.

Вміти:

- демонструвати виконання сучасних видів ЛФК і фітнесу;

 - оцінювати фізичний розвиток, аналізувати та оцінювати дані фізичного обстеження;

- формувати поведінку особи, спрямовану на збереження і зміцнення здоров’я;

- складати комплекси ЛФК з урахуванням даних фізичного обстеження.