Актуальність вивчення курсу  зумовлюється важливістю періоду дошкільного дитинства у вихованні і навчанні дитини та створенні умов і передумов для гармонійного, повноцінного її розвитку. Безпосередній контакт дитини із електронними засобами інформації визначає вплив інформаційно-екранної культури на виховання та навчання дошкільника. Важливим умінням педагога дошкільної освіти є вміння добирати  мультиплікаційні фільми з метою розвитку особистості дитини, дотримуючись педагогічних умов використання мультиплікаційних фільмів для виховання та навчання дітей дошкільного віку. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Мультиплікація як засіб виховання дітей дошкільного віку» є підготовка компетентного фахівця, здатного до творчої педагогічної діяльності, яка спрямована на забезпечення соціалізації і гармонійного розвитку дитини дошкільного віку засобом мультиплікації