Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних знань з методології, методів та методик наукових досліджень і відпрацювання практичних навичок ефективного проведення та відповідного оформлення всіх етапів наукових досліджень.

  Основними завданнями дисципліни «Основи наукових досліджень» є:

-ознайомлення студентів із класичними, сучасними та перспективними методами та методиками проведення наукових досліджень;

-отримання студентами теоретичних знань і практичних навичок стосовно процесу виконання усіх етапів наукових досліджень та їх оформлення;

-розвиток у студентів креативного мислення при розв’язанні навчальних та виробничих завдань на основі наукового підходу.