Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Методика викладання зарубіжної літератури» складена відповідно до

освітньо-професійної програми 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська, друга - німецька

Предметом навчальної дисципліни  сучасні підходи до організації освітнього процесу із зарубіжної літератури в закладах загальної середньої освіти.
Метою викладання навчальної дисципліни є формування у здобувачів-філологів знань, умінь і навичок викладання курсу «Зарубіжна
література» в ЗЗСО