Метою навчальної дисципліни “Гендерна педагогіка” є вивчення студентами системи теоретичних знань, які забезпечують знайомство з гендером як з новою теорією в соціальному та гуманітарному знанні, як з принципово науковою парадигмою, якою передбачено доповнення чи перегляд звичних уявлень та цінностей. Дати основні уявлення про способи репрезентації гендеру у сфері культури та досвіду народної педагогіки і генеалогії.
Формування в студентів гендерних знань, практичних умінь та навичок, які потрібні для втілення принципів, методик і технологій гендерної соціалізації, виховання та освіти в практику майбутньої педагогічної діяльності.