Метою викладання навчальної дисципліни «Новітня українська література» є засвоєння магістрантами знань про сучасний український літературний процес та художню специфіку окремих літературних феноменів.

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Новітня українська література» є такі:

1.    Висвітлення провідних тенденцій сучасного українського літературного процесу.

2.    Розкриття художньої специфіки найпомітніших літературних явищ та творчості окремих авторів.

3.    Удосконалення навичок самостійної дослідницької роботи з літературознавчими джерелами, включно з електронними.

4.    Розвиток умінь цілісного аналізу творів сучасної української літератури з точки зору різних теоретичних концепцій.