Метою викладання навчальної дисципліни «Загальна психологія» є: формування у студентів знань законів виникнення, розвитку і перебігу психічної діяльності людини; закономірностей та механізмів її психічного життя, становлення її психічних рис та властивостей. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Загальна психологія» є: 

- засвоєння студентами основних психологічних понять; 

- ознайомлення із основними механізмами становлення та розвитку психіки; 

- оволодіння основними методиками психодіагностики з метою вивчення психічних особливостей людини; 

- прищеплення та формування бажання у студентів займатися науковими дослідженнями; 

- теоретична та практична підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності.