РОБОЧА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОЇ (ТЕХНОЛОГІЧНОЇ) ПРАКТИКИ

підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти


Галузь знань: 01Освіта / Педагогіка­­                                                                       

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)                         

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта. Комп’ютерні технології      

 Факультет фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти