Метою дисципліни є вивчення можливостей використання інтернет-сервісів дистанційного навчання в освітньому процесі. На курсі здобувачі отримуть знання та вміння щодо використання сервісів Google (Диск, Форми, Документи, Таблиці, Презентації, Blogger, Youtube, Hangouts, Google Classroom), сервісу Mentimeter для створення та проведення опитувань, онлайнового сервісу LearningApps.org, який дозволяє створювати інтерактивні вправи, платформи Kahoot для створення вікторин, тестів, дидактичних ігор, віртуальних інтерактивних дошок Padlet, Miro.