Мета освітньої компоненти: вивчення гігієнічних вимог до розташування, проектування, експлуатації, обладнання закладів середньої освіти; особливостей організації режиму дня, освітньої діяльності, харчування, фізичного виховання та оздоровлення дітей і підлітків; розкриття основних завдання гігієни, методів гігієнічних досліджень; оволодіння методикою тестування фізичного розвитку; розвивання у студентів уміння аналізувати, співставляти, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; сприяння формуванню у здобувачів вищої освіти професійних компетентностей.