Метою викладання навчальної дисципліни «Курортологія і фізіотерапія» є формування фахових компетентностей в галузі курортології, фізіотерапії та здоров’я людини в контексті майбутньої професійної діяльності; забезпечення запасом практичних знань, умінь та навичок, спрямованих на застосування природних фізичних  та преформованих лікувальних чинників при фізичній реабілітації різних груп населення на різних етапах реабілітаційного процесу, а також з профілактичною метою зміцнення та збереження здоров’я людини.

     Основними завданнями дисципліни «Курортологія і фізіотерапія» є навчити студентів основам cучасної курортології і фізіотерапії, застосовувати набуті знання та уміння у житті; сформувати уявлення про механізм фізіологічної і лікувальної дії преформованих лікувальних чинників, мінеральних вод і лікувальних грязей та навички самостійного використання природних фізичних факторів, турботливого ставлення до курортних ресурсів; наблизити зміст навчання до запитів майбутньої практичної діяльності випускників.