Метою викладання навчальної дисципліни «Екологія і здоров`я людини» є формування фахових компетентностей в галузі екологічної освіти і виховання – єдиного послідовного процесу, що має здійснюватися протягом усього життя людини на комплексній основі; розкриття складної системи взаємозв’язку здоров’я людини і чинників навколишнього середовища для формування основи наукового світосприйняття; забезпечення запасом практичних знань, умінь та навичок, спрямованих на зміцнення та збереження здоров’я людини. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Екологія і здоров`я людини»  є формування свідомого і відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я близьких і реалізацію світових тенденції щодо поліпшення стану здоров'я населення через освіту шляхом трансформації моделей поведінки й соціального мислення.