Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень» спрямована на формування наукового світогляду майбутніх фахівців, цілісного бачення проблематики психолого-педагогічних досліджень; знань, вмінь й навичок організації та проведення наукового пошуку.