Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогічне забезпечення емоційного благополуччя дитини в закладі дошкільної освіти» є забезпечення підготовки компетентного фахівця, спроможного ефективно реалізувати завдання дошкільної освіти за умови збереження емоційного благополуччя дітей.

Завдання:

1.       сформувати у здобувачів вищої освіти відповідальне ставлення до забезпечення емоційного благополуччя дітей дошкільного віку;

2.       розкрити визначальні закономірності забезпечення емоційного благополуччя дітей дошкільного віку;

3.       навчити визначати стан емоційного благополуччя дітей дошкільного віку;

4.       сформувати уміння та навички застосування методів та прийомів збереження емоційного благополуччя дітей дошкільного віку в умовах закладу освіти;

5.       розвивати у здобувачів вищої освіти уміння вести спільну роботу з батьками щодо забезпечення емоційного благополуччя дітей дошкільного віку;

6.       формувати професійну потребу постійно працювати з науковою психолого-педагогічною літературою для підвищення власної професійної компетентності.