Метою викладання навчальної дисципліни «Арт-педагогіка у закладі дошкільної освіти» є забезпечення теоретичної і практичної підготовки майбутнього фахівця до впровадження в освітній процес закладу дошкільної освіти елементів арт-педагогіки.

 

Завдання викладання навчальної дисципліни «Арт-педагогіка у закладі дошкільної освіти»:

1.  розкрити теоретичні основи арт-педагогіки як інноваційної галузі педагогіки;

2.  ознайомити здобувачів вищої освіти із формами арт-педагогіки та особливостями їх застосування із дітьми дошкільного віку;

3.  формувати навички використання методів арт-педагогіки з метою реалізації освітніх завдань у закладі дошкільної освіти;

4.  розвивати здатність інтегрувати елементи арт-педагогіки в традиційну систему освітнього процесу закладу дошкільної освіти;

5.  сприяти вихованню гуманістичного світогляду та поваги до особистості дитини.