Курс є обов’язковою навчальною дисципліною циклу професійної підготовки здобувачів І рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП «Середня освіта (Хореографія). Фітнес» і вивчається протягом першого курсу (1 семестр).

Метою викладання навчальної дисципліни «Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії» є вивчити будову тіла людини; оволодіти  знаннями що до закономірностей функціонування живих організмів, їхніх окремих систем, органів, тканин, клітин, взаємозв’язок організму з зовнішнім середовищем; ознайомити студентів з біохімічними основами спортивної техніки; набуття знань та навичок, необхідних для правильного виконання хореографічних вправ, для викладання дисциплін з формування хореографічної культури культури, ведення позакласної роботи; здобути знання, необхідні для розробки індивідуальних методів тренувань, врахування оптимальних навантажень на організм, для розробки дієт, які сприяють відновленню організму при інтенсивних фізичних навантаженнях.

Предметом вивчення навчальної дисципліни ««Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії» є будова та фізіологічні функції людини, нейрогуморальна регуляція фізіологічних функцій, фізіологічні механізми адаптації фізіологічних функцій до різних умов навколишнього середовища, еволюція фізіологічних функцій та основні рушійні сили онтогенетичного та філогенетичного розвитку функцій.